Verschillende soorten geluid
Er zijn twee soorten geluid te onderscheiden:
– acoustisch geluid: het (loop)geluid in de ruimte zelf
– contactgeluid: geluiden die via de parketvloer worden overgedragen naar andere vertrekken

Accoustisch geluid
Geluid ontstaat doordat hard materiaal op hard materiaal tikt (schoenen, speelgoed op de houten vloer/laminaatvloer). Hierbij geldt dat een vloer die zwevend ligt meer geluid produceert dan een vaste vloer (verlijmd op de ondergrond). Dit omdat de lucht tussen de houten vloer en ondervloer zorgt voor een klankkast-effect.
Door een zwevende vloer (samengestelde planken) rechtstreeks te verlijmen op de zandcementdekvloer wordt dit tot een minimum beperkt. Een andere oplossing is om een speciale geluidsreducerende ondervloer te plaatsen. Dit zijn ondervloeren met een hoge densiteit. Dit betekent dat vloer veel massa per m3 bevat. Hierdoor bevat de vloer  weinig lucht en dit zorgt voor een stillere vloer.

Contactgeluid – 10dB-norm
Dit is het geluid dat vanuit de vloer wordt overgedragen naar andere vertrekken. Het is vooral van belang in appartementen om dit geluid te beperken. Vaak ligt er ook van vanuit de vereniging van eigenaren een eis dat de vloer aan de 10dB-norm van TNO of TÜV moet voldoen. Ook hier hebben wij speciale ondervloeren voor, passend bij uw vloer. Deze speciale ondervloeren zijn getest. U krijgt van ons het testrapport bij uw vloer geleverd zodat u zeker weet dat u geen problemen met uw buren krijgt.